کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1

دکتر ارسلان سالاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس کارگروه

2

دکتر سیدمهدی موسوی

معاون غذا و دارو دانشگاه 

عضو

3

دکتر محمدرضا نقی پور

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

عضو

4

دکتر آبتین حیدرزاده 

معاون بهداشتی دانشگاه 

عضو

5

دکتر انوش دهنادی مقدم

معاون درمان دانشگاه 

عضو

6

دکتر عباس صدیقی نژاد 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

عضو

7

دکتر مرتضی رهبر طارمسری 

معاون آموزشی دانشگاه 

عضو

8

دکتر فردین مهرابیان

معاون فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه 

عضو

فایل ها

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400