مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خرید کالا
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه صفحه اول و دوم تسهیلات گیرنده و ضامن

2- اصل و کپی کارت ملی تسهیلات گیرنده و ضامن

3- گواهی حقوق کسر اقساط تسهیلات گیرنده و ضامنین به همراه فیش حقوقی

4- سفته به مبلغ....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

5- پیش فاکتور از فروشگاه لوازم خانگی به مبلغ.....................ریال(125% مبلغ تسهیلات)

6- واریز تفاوت مبلغ فاکتور و تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده نزد شعبه

7- ارائه شماره حساب متقاضی و ضامین نزد شعبه

8- تکمیل فرم افراد تحت تکفل برای کارکنان ذکور

9- تکمیل فرم آدرس متقاضی ضامن
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/040/1 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400