مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خرید خودرو
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه اول و دوم وام گیرنده و ضامنین 2 نفر

2- اصل و کپی کارت ملی وام گیرنده و ضامنین 2 نفر

3- گواهی حقوق کسر اقساط وام گیرنده و ضامنین به همراه فیش حقوقی

4- سفته به مبلغ....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

5- پیش فاکتور از نمایندگی به مبلغ قیمت خودرو(مبلغ قابل پرداخت تا 80% قیمت خودرو تا سقف 000/000/200ریال)

6- واریز تفاوت مبلغ تسهیلات و قیمت خودرو به حساب متقاضی نزد شعبه

7- ارائه شماره حساب توسط ضامنین

8- تکمیل فرم های مربوطه در شعبه

9- تکمیل فرم آدرس متقاضی و ضامنین و تعهد نامه خرید خودرو
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/110/8 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400