مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات وام جعاله کارکنان

 دانشگاه علوم پزشکی

 دریافت از مبلغ  50.000.000 ریال تا سقف  150.000.000 ریال

 مدت بازپرداخت           48 الی 60 ماهه

نرخ سود پرداختی         20%

قسط ماهیانه :دریافتی فیش حقوقی باید جوابگوی قسط ماهیانه سند رسمی در گروه بانک قرار می گیرد.

کارشناسی ملک انجام شود

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400