مدارک مورد نیاز جهت وام جعاله
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه تسهیلات گیرنده(تمامی صفحات) و ضامنین

2- اصل و کپی کارت ملی تسهیلات گیرنده (پشت و رو) و ضامنین

3- گواهی حقوق تعهد کسر اقساط تسهیلات گیرنده به همراه فیش حقوقی

4- گواهی حقوق تعهد کسر اقساط ضامن به همراه فیش حقوقی

5- اصل و کپی صفحات سند مالکیت(یا نسق)

6- سفته به ارزش....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

7- ارائه شماره حساب نزد شعبه برای تسهیلات گیرنده و ضامنین

8- جعاله تا سقف 000/000/150 ریال یک نفر ضامن و مبلغ بالاتر دو نفر ضامن

9- تکمیل فرم های مربوطه در شعبه
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/080/6 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
 
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400