دکتر جواد وطنی   

دبیر اداره HSE

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

 

  پست الکترونیک :

jvatani@gmail.com

 

hse@gums.ac.ir 

 

 

 

مهدیه رحیم نژاد

کارشناس ایمنی کار اداره HSE

 مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

  پست الکترونیک :  hse@gums.ac.ir 


 

 


 

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400