زهرا واحدی 

کارشناس امور پشتیبانی و رفاهی 

 مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر 

 پست الکترونیکی:  z_vahedi@gums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم : 0133310665

01333326063 - داخلی 226

 
 

سمیه علی­دوست

کارشناس اداره رفاه و تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت

پست الکترونیک: alidoust_l@yahoo.com

تلفن تماس مستقیم : 0133310665 

                    01333326063 - داخلی 226 

 

 

شرح وظایف:

- نماینده مدیریت پشتیبانی و رفاهی در ستاد دانشگاه(سامانه یکپارچه برنامه های مشترک)

 - نماینده مدیریت پشتیبانی و رفاهی در کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  (سامانه OP)

-دبیر جلسات هفتگی شورای مدیریت پشتیبانی و رفاهی

-پیگیری ارزشیابی سالانه همکاران مدیریت پشتیبانی

-تهیه پاسخ نامه ها و ارائه گزارشات و آمار و اطلاعات درخواستی توسط سازمانهای ذیربط

- انجام کلیه مکاتبات حوزه مدیریت پشتیبانی و رفاهی با ادارات داخلی و خارجی

-همکاری در برگزاری همایشها و سمینارهای دانشگاه در صورت نیاز و حسب دستور مافوق

-انجام کلیه امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 15 شهریور 1400