سمیه علی­دوست

مسئول اداره رفاه و تربیت بدنی 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت

پست الکترونیک: alidoust_l@yahoo.com

تلفن تماس مستقیم : 0133310665

                    01333326063 - داخلی 226 

 

 

 

حمیدرضا فروزان

کارشناس تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

      پست الکترونیک: 

تلفن تماس : 01333326063 -داخلی 218

  

 

 

آریا جهاندوست

کارشناس تربیت بدنی

        مدرک تحصیلی : کارشناس 

        پست الکترونیک: 

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 218

 

 

مریم حیدری

کارشناس امور رفاهی

مدرک تحصیلی : کارشناس زبان و ادبیات فارسی

       پست الکترونیک: 

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 217

 

 

 

جمشید مقیمی

مسئول ساماندهی مهمانسراها

           مدرک تحصیلی : 

           پست الکترونیک: 

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 215

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400