چگونه یک کارآفرین شویم؟

امروز زیر فشار تغییرات پرشتاب, گذشته و آینده در یک سازمان خلاصه شده اند. آینده به حال تبدیل شده است, پس آینده را امروز باید به خدمت در آورید.در دنیایی زندگی می کنیم که اطلاعات با سرعت نور به هر جایی فرستاده می شود. می توانید در کمتر از 24 ساعت به هر نقطه از کره زمین سفر کنید. معنایش این است که زمان فشرده شده است. باید به خود بیاییم, پرواز کنیم یا پرواز کردن را بیاموزیم.

برخی ها, راه انجام کارها را بهتر می دانند آموزش ببینیم, تقلید کنیم, تماشا کنیم, امتحان کنیم, فقط بیاموزیم. مقاومت در برابر تغییر گمراهی است، با خود دشمنی می کنیم, چون زندگی, گلوله های شلیک شده به طرف ماست و زندگی سپر است از فرصت ها برای ما. حتی تهدیدها را هم می توان به فرصت ها تبدیل نمود.

گمان می کنم, موضوع روشن شد. کارآفرین کسی است که هوشمندانه تهدیدها را به فرصت ها تبدیل می کند. او می داند که با رشد فردی و سازگاری بیدرنگ و مداوم با تحول, فرصت ها را از دست نباید بدهد. زمان ارزشمند را از دست نمی دهد, چون نخستین شلیک آخرین آن است و تکرار نمی شود.او گام های کوتاه بر نمی دارد. اگر امروز گام های کوتاه بردارد, فردا باید سریع تر بدود.

او می داند زندگی جهانی در انتظار کسی نمی ماند. مهارت هایی که سال پیش باعث موفقیت او شده است, امروز دیگر بدرد نمی خورد.

کارآفرین می داند, همه انسان ها در هر صورتی, خواه و نا خواه در چنگ بازار هستند و باید در جهت تقاضای مردم و بازار و نیاز آنها رشد نماید. بنا بر این به ابزارهای نو, به فکر نو خود را مجهز می کند.او چیزهای مهم را فدای چیزهای بی اهمیت نمی کند. خلاق است, نوآور است و ریسک پذیر است. او می داند در گذشته سازمان ها در پی رقابت ها بودند و ‌در آینده سازمان ها در پی برتری در همکاری خواهند بود.

کارآفرین می داند که امروزه عمر مدل قدیمی مدیریت (تفکر در بخش بالای سازمان و عملکرد در بخش پایین سازمان) به سر آمده است. دیگر زمان مدیریت نمودن به روش دیوان سالاری و قدرت طلبانه به سر آمده است. امروزه با استفاده از تفکر هوشمند, مشارکت انسان ها در اداره امور, مدیریت صورت می گیرد.کارآفرینان در آینده زندگی می کنند, علاقه به تغییر دارند و همیشه خلق می کنند.

کارآفرینی, یعنی ایجاد چیزی ارزشمند از هیچ. کارآفرینی یک سبک زندگی است. کارآفرینی ارثی نیست, علم و دانشی است که باید با هنر به کارگیری آن تلفیق گردد   .

 
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400