ردیف

نام کارشناس

سمت

شماره اتاق

وظایف محوله

1

سیده نسترن حجازی

کارشناس معماری

108

 

2

منیره نصیری

کارشناس معماری

108

 

3

هانیه حیدری

کارشناس معماری

108

 

آخرین بروز رسانی : 20 مهر 1400