شرح وظایف گروه معماری:

- طراحی، نظارت و اجرا طرح های معماری مرتبط با موضوع کار و در حیطه صلاحیت دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی

- بررسی نقشه های مراکز آموزشی،بهداشتی و درمانی مورد تائید توسط مهندسین مشاور بخش دولتی و خصوصی

-    بازدید صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای با کاربری درمانی در بخش دولتی و خصوصی

-  شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی و ایجاد تعامل با سازمانهای مرتبط

- به روز رسانی اطلاعات و ضوابط  مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی ابلاغی توسط وزارتخانه متبوع    

 

منصور پاگیری

دکترا

تلفن تماس:01333620600-داخلی 113

سیده نسترن حجازی

کارشناس ارشد معماری

تلفن تماس:01333620600-داخلی 108

منیره نصیری بالاگفشه

 کارشناس ارشد معماری و رئیس گروه معماری

تلفن تماس:01333620600-داخلی 108

هانیه حیدری

کارشناس ارشد معماری

تلفن تماس:01333620600-داخلی 108

صحابه نادم نالکیاشری

کارشناس ارشد معماری

تلفن تماس:01333620600-داخلی 118

زهرا توانافر

کارشناس ارشد معماری

تلفن تماس:01333620600-داخلی 109

آخرین بروز رسانی : 06 شهریور 1401