آشنایی با مفهوم HSE

در حقیقت HSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه هایHSE ،مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

بهداشت (H) : در پروژه های مختلف که شامل بهداشت عمومی(فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد . بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود.بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای  شغلی می شود. 

ایمنی : (S) درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرت ها ممکن است منجر به حوادثی شود.در زمینه ایمنی در پروژه ها ، مسائل گسترده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات می باشد که خود شامل حفاری، کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی ماشین آلات و می باشد. دسته دوم مربوط به ایمنی در پروژه ها است که شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهنده و می باشد. و دسته سوم شامل ایمنی اشخاص در پروژه ها می باشدکه شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است.
محیط زیست (E) :محیط زیست در پروژه های مختلف  شامل موارد هوا، خاک، آب می باشد که بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد.

 

کارگروه تخصصی HSE

با عنایت به سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و برنامه های پیش روی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که مبتنی بر سلامت پرسنل ، ایمن سازی محیط کار و  حفاظت از محیط زیست می باشد ، کارگروه تخصصی HSE با هدف سیاست گذاری برنامه های HSE دانشگاه تشکیل گردید. طبق ابلاغ وزارتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آذر ماه 1397 نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی سیستم مدیریت HSE ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع ، جهت تشکیل پرونده سلامت شغلی ،  سالم سازی و ایمن سازی محیط کار و حفاظت از محیط زیست اقدام نموده است.

برنامه های پیش رو HSE دانشگاه در غالب نقشه و برنامه اجرائی HSE دانشگاه علوم پزشکی گیلان تدوین و با تصویب کارگروه تخصصی HSE به مرحله اجرا در آمده است.

برنامه های پیش رو HSE دانشگاه در سه بخش ایمن سازی محیط کار ، سلامت شغلی پرسنل دانشگاه و حفاظت از محیط زیست طبقه بندی و تدوین و به مرحله اجرا در آمده است.

v     در بخش ایمن سازی محیط کار

اساس کار بر افزایش آگاهی پرسنل دانشگاه نسبت به مخاطرات در محیط کار ، ارزیابی ریسک جامع و حذف ریسک های شناسایی شده استوار است. البته آموزش روش های اطفاء حریق ، مدیریت حوادث و غیره از برنامه های پیش رو می باشد.

v     در بخش سلامت شغلی پرسنل

مهم ترین هدف پیش رو تهیه و ثبت پرونده سلامت شغلی کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی با هدف پایش کامل سلامتی آنها می باشد. اما بحث ارگونومی اداری ، سلامت روان و کنترل هر گونه مخاطره نیز جزو برنامه های پیش رو می باشد.

v     در بخش محیط زیست

اولویت اصلی در حفاظت از محیط زیست اساس شناسایی و کنترل بار آلودگی وارده از واحد های دانشگاه به محیط زیست پیرامون می باشد به طور مثال کاهش تولید فاضلاب بیمارستانی و تصفیه آن پیش از ورود به رودخانه ها ، تفکیک زباله های تولیدی ، خنثی سازی و دفن بهداشتی آن و کنترل آلودگی ها و هر گونه مخاطرات زیست محیطی موجود می باشد.

رسالت ما در اداره HSE دانشگاه ایمن سازی محیط های شغلی ، افزایش سطح سلامت پرسنل و حفاظت از محیط زیست می باشد.

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400