شرح وظایف مدیر توسعه و تحول اداری

1 . تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/ دانشکده.

2 . برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه.

3. برنامه‌ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع و ارتقاء سطح خدمت‌رسانی به مراجعین دانشگاه.

4. برنامه‌ریزی و استقرار نظام پیشنهاد‌های جهت بهره‌برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات.

5. برنامه‌ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه‌ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه/دانشکده.

6. استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه/دانشکده

7. تهیه پیشنهاد‌های بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده و ارسال به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع.

8. بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع.

9. بررسی و ارائه پیشنهادهای حذف، ایجاد و تبدیل پست‌های سازمانی موردنیاز واحدهای تابعه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع.

10.بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری.

11.بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته‌های مربوط در دانشگاه/دانشکده.

12.ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده درباره اصلاح، بهسازی و ارتقاء فرآیندها.

13.مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط.

14.تعیین و پیشنهاد اولویت‌های اصلاح روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها به شورای تحول اداری دانشگاه/دانشکده برای ارتقاء بهره‌وری، کارایی و رضایت ارباب‌رجوع و کاهش هزینه‌ها.

15.انجام دوره‌ای تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین.

16. مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته‌های آموزشی و برگزاری برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه/دانشگاه

17.نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه.

18.نظارت بر ابلاغ‌های سطوح سرپرستی، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه.

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400