معرفی اداره نظارت بر خدمات عمومی:

اداره نظارت بر خدمات عمومی به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی می­باشد که از اهم وظایف و مسئولیت­های آن می­توان ارائه خدمات و همچنین پشتیبانی کلیه حوزه­ های واحد در زمینه فعالیتهای عمومی را نام برد. از جمله وظایف خدمات عمومی می­توان نظارت بر حامل­ های انرژی، نظافت ابنیه، حمل و نقل، فضای سبز، طبخ و توزیع غذا، مخابرات، تاسیسات، تکثیر و مشارکت در برگزاری همایش­ها را نام برد.

 

 

شرح وظایف:

1-کنترل و نظارت بر امور مربوط به تعمیر و نگهداشت ساختمان، نظافت ساختمان، طبخ و توزیع، تاسیسات، مخابرات، تکثیر، فضای سبز و نقلیه.

2-نظارت و کنترل بر سامانه ­های الکترونیکی در حوزه خدمات.

3-نظارت و کنترل بر واحد سوخت و ماموریت خودروهای دانشگاه.

4- تهیه بسته ­های آموزشی تخصصی خدمات عمومی و پیگیری در خصوص شرکت فراگیران در دور­ه ­های مربوطه.

5-پشتیبانی و اجرای مراسم، همایش­ها و فعالیت­های مختلف و...

6- نیازسنجی، تدوین، اجرا و پایش پروژه­ها و اقدامات خدمات

7- نظارت و ارزیابی بر قراردادهای تامین خودرو واحدهای دانشگاه

8- نظارت بر طبخ، تهیه و توزیع غذای پرسنل

9- کنترل و نظارت بر مصرف حامل­ های انرژی

 
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400