نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

مریم خادم قاسمی

 سرپرست گروه مهندسی سازمان

299

هاجر قاسمیان طالقانی 
 

 کارشناس مهندسی سازمان

299
 

 فرخنده محمدی

  کارشناس فناوری اطلاعات

 299

مریم رحیمی

کارشناس مهندسی سازمان

299

آخرین بروز رسانی : 05 فروردین 1402