سید محمود حافظی

رئیس گروه تحول اداری و سیستم ها و روشها

286

مریم خادم قاسمی

کارشناس سیستمها و روشها (نظام های مدیریت)

286

یاسره رئوفی
کارشناس مهندسی مشاغل 286
مریم حسن زاده کارشناس تحلیلگر سیستم
  286
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400