نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

خدیجه قربانی

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد

229

محبوبه موسی پور

کارشناس حقوق و دستمزد

229

ذکیه عاشوری

کارشناس حقوق و دستمزد

229

 مینا منتخب
کارگزین مسئول 229
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400