نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

زهرا روحی

کارشناس مسئول برنامه ریزی منابع انسانی

225

شهربانو فلاحی

کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی

250

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400