نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

سحر طالبی

رییس اداره حسابداری مدیریت

(دفترداری و اموال)

290

علی خوشه چین بهار

معاون اداره دفترداری

280

حمید خوش نظر

کارشناس اداره اموال

280

پیمان رستم زاده

کارشناس اداره اموال

280

علی شجاع

کارشناس اداره اموال

280

ابوذر قاسمی

کارشناس اداره اموال

280

ربابه حیدری

کارشناس اداره دفترداری

271

ریحانه زارع

کارشناس اداره دفترداری

291

شهره شهبازی

کارشناس اداره دفترداری

291

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400