معاون توسعه و مدیریت منابع

نام : سیدمهدی
نام خانوادگی: موسوی

 

تخصص : متخصص قلب و عروق

Email: mousavie3755@gums.ac.i

 

 

تلفن : 4 - 33326061 - 33326899 - 33329431 (13)(98+) 

دور نگار: 6 - 33326065 (13)(98+)

آدرس : رشت - خیابان پرستار - روبروی شرکت دارو پخش - معاونت توسعه مدیریت و منابع

آخرین بروز رسانی : 04 اردیبهشت 1401