کمیته مدیریت عملکرد

 1

دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

2

 خانم زهره تیموری 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

دبیر کمیته

3

  دکتر حیدر محمودی چناری

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

عضو کمیته 

4

دکتر جلال برشان

معاون فنی معاونت بهداشتی

عضو کمیته

5

 

دکتر میرسعید عطارچی

مدیر تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات دانشگاه

عضو کمیته 

6

دکترایده دادگران

مسئول آموزش الکترونیک

عضو کمیته

7

دکتر محمدرضا مسرورچهر

سرپرست مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان

عضو کمیته

 8

خانم منیره فلک باز

 مدیر درمان

عضو کمیته

9

مهندس سید محمود حافظی

رئیس گروه تحول اداری و سیستم ها و روش ها

عضو کمیته 

10

مریم خادم قاسمی

کارشناس سیستم ها و روش ها

عضو کمیته

  11

خانم یاسره رئوفی

  کارشناس تحول اداری

 عضو کمیته 

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400