گزارش وضعیت فرآیندهای اختصاصی و مشترک دانشگاه در سال 1391
 
تهیه و تنظیم :  معصومه معانی - لیلا یعقوبی - بهناز شیاری
نمودار تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشگاه به تفکیک :
  

 تهیه و تنظیم : زهرا اسفندیاری - معصومه معانی - لیلا یعقوبی - بهناز شیاری


 قابل توجه کارشناسان محترم مهندسی سازمان دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی درپی برگزاری جلسه ای با حضور نماینده محترم معاونت بهداشت درخصوص صورتجلسات ابلاغی واحدهای محیطی بهداشت توافقاتی صورت گرفت .خواهشمنداست در چارچوب توافقات حاصله و با رعایت موارد پیوست نسبت به جایریزی واحدهای محیطی بهداشت اقدام فرمایید
 

 راهنمای فرم ثبت دانشجویان رشته های جدید بدون فارغ التحصیل

فرم ثبت دانشجویان رشته های جدید بدون فارغ التحصیل 

شرح وظایف حوزه ریاست 

شرح وظایف معاونت آموزشی 

شرح وظایف معاونت بهداشتی 

شرح وظایف معاونت توسعه 

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری

 شرح وظایف معاونت درمان

شرح وظایف معاونت غذاو دارو

شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی 

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400