عملیات اجرایی

 

1- تعمیرات بیمارستانهای استان :

به علت قدمت بیمارستانهای استان و شرایط خاص آب و هوایی استان نیاز به تعمیر و بازسازی گسترده بخشهای مراکز درمانی می باشد.

 

 2- ساخت و تکمیل بیمارستانهای جدید الاحداث :

به منظور برخورداری شهرستانهای فاقد مراکز درمانی بیمارستانی با توجه به میزان جمعیت و فاصله مناطق صعب العبورآنها با نزدیک ترین بیمارستانهای شهرستان مجاور ایجاد بیمارستانهای جدیدالاحداث ضروری می باشد.

 

 3- ایجاد بانک پوست دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

به منظورتکمیل عملیات ارائه خدمت دربخش ترمیمی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت و اجرای آخرین فناوری پیشرفته پزشکی و کمک به سلامت بیماران ایجاد بانک پوست ضروری است .

 

 4-احداث و تکمیل و تجهیز 6 پایگاه اورژانس استان :

به منظورکیفیت بهینه خدمات رسانی به مصدومین جاده ای و امنیت و فراغت خاطر مسافرین جاده ای و احداث و تجهیز پایگاههای اورژانس جاده ای ضروری به نظر می رسد . همچنین نقش درمان فوریتهای پیش بیمارستانی نیز دراین خصوص تقویت می گردد.

 

 5- احداث و تکمیل مراکز بهداشتی درمانی استان :

به دلیل گسترش بهداشت عمومی دراقصی نقاط استان و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به روستاهای استان اجرای احداث مراکز بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 6- تعمیر و تجهیز خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی استان :

به منظوربهبود فضاهای فیزیکی ارائه خدمات بهداشتی درمانی درسطح استان و افزایش عمر مفید کاربری آنها و تعمیر واحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد و همچنین مکانیزه شدن عملیات اداری ، مالی و ثبت اسناد بهداشتی درمانی و تجهیزواحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 7- احداث و تجهیز خانه های بهداشت استان :

به منظورتسریع درارائه خدمات بهداشتی درمانی وافزایش کیفیت خدمات رسانی درسطح استان ، احداث و تجهیز خانه های بهداشت ضروری می باشد.

 

8- احداث ستاد شبکه های بهداشت و درمان استان :

به منظور هماهنگی درمدیریت واحدهای بهداشتی درمانی و انجام درارائه خدمات بهداشتی ، ایجاد شبکه بهداشت ودرمان و احداث ستاد شبکه الزامی می باشد.

 

 9- تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات :

به منظورتعمیر و بازسازی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی موجود درحال بهره برداری ( اعم از دانشکده ها ، خوابگاهها ) و تعمیر و بازسازی ابنیه و تأسیسات و تجهیز آنها ضروری می باشد.

 

 10- بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها :

لزوم بهسازی و نوسازی تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان درجهت ارتقاء خدمات درمانی مندرج دراهداف سازمانی ، اجرای این طرح از توجیهات لازم برخوردار می باشد. ( عملیات نوسازی و تعویض قطعات ملزومات ، تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان ) .

 


آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400