دبیر اداره  HSE مدیریت تمامی واحد های سلامت شغلی، ایمنی و محیط زیست  و تصویب برنامه های نهایی در سه زمینه مذکور را به عهده دارد .

وظایف دبیر اداره   HSE به شرح ذیل می باشد:

·        تعیین خط مشی کارگروه تخصصی  HSE

·        راه اندازی و نظارت بر فعالیت واحد های  HSE معاونت های دانشگاه

·        مدیریت اداره HSE دانشگاه

·        نظارت بر عملکرد واحدهای  HSE دانشگاه (معاونتها)

·        گزارش دهی به اعضا شورا 

·        تدوین و تصویب دستورالعمل­های لازم  برای بخش­های مرتبط 

·        تعیین بازخوردهای ارسالی از سایر زیرمجموعه ها

·        برگزاری جلسات مدون برای اعضا

·        نظارت بر عملکرد کارشناسان HSE

دبیر اداره HSE ، جناب دکتر جواد وطنی ،دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار می باشند.

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400