کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 1 

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی  مشاور اجرایی ریاست دانشگاه  رئیس


2

دکتر حیدر محمودی چناری

رئیس اداره بازرسی، ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

دبیر

  3

دکتر حسن میری  مدیر هسته گزینش دانشگاه  عضو 

4

مهندس حمید خردادی  مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه 

عضو

 5   دکتر حجت نجف زاده  رییس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

عضو

6

دکتر رامین گنجی زاده

مدیر امور حقوقی دانشگاه

عضو

 7 محمدرضا پورحسین  مدیر امور مالی دانشگاه  عضو

8

جلیل ربیعی مدیر منابع انسانی دانشگاه   عضو

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400