کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1

دکتر ارسلان سالاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس کارگروه

 2  

دکتر عباس صدیقی نژاد 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

نایب رئیس کمیته

3 دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان دانشگاه

عضو

4 دکتر آبتین حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه

عضو

5 زهره تیموری    مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

عضو

6 سید مسعود ذکی پور مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

عضو

7 محمدرضا پورحسین مدیر مالی دانشگاه

عضو

8 مهندس ابوطالب میرقربانی مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه

عضو

9 جلیل ربیعی مدیر منابع انسانی دانشگاه

عضو

10 رضا ایران پور مدیر برنامه ریزی بودجه ،پایش و عملکرد 

عضو

11 سیدجواد موسوی مدیر حراست دانشگاه

عضو

12 رامین گنجی زاده مدیر  امور حقوقی دانشگاه

عضو

13 دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

عضو

آخرین بروز رسانی : 24 آذر 1400