کمیته توسعه الکترونیک و هوشمندسازی

  دکتر عباس صدیقی نژاد

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  

نائب رئیس کمیته

مهندس حمید خردادی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

دبیر کمیته

 3 

 

 معاون درمان 

 عضو

 4

 فیروز نصیرزاده

 مدیر روابط عمومی

 عضو 

5

زهره تیموری 

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 عضو 

 سیدجواد موسوی 

 مدیر حراست 

عضو

 7 

میثاق بکیان

  مسئول حفاظت فناوری اطلاعات سلامت 

 عضو

 8 

 دکتر فرهاد روشنفکر 

مسئول دبیرخانه کمیته اقتصاد بهداشت  

 عضو

 9

مرتضی فلاح 

رئیس گروه آمار 

 عضو 

10

گلبن عراق

رئیس گروه نرم افزار و پورتال

عضو

آخرین بروز رسانی : 24 آذر 1400