لیست اخبار صفحه :1
اولین فراخوان جشنواره ملی مدیریت دانش

اولین فراخوان جشنواره ملی مدیریت دانش

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اولین فراخوان جشنواره ملی مدیریت دانش، از ثبت تجربه ها در این سامانه جهت مستندسازی خبر داد.

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400